fbpx

“Orang-orang yang mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syetan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS al Baqarah : 275)

Categories: Ayat Pilihan

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *